Avloppslösningar

Vi har stor och bred erfarenhet av att projektera, leverera och serva vatten
och avloppslösningar för såväl villa som fastighetsägare. Genom samarbetet
med Ecotech är vi Ecoboxcenter Väst, en leverantör av minireningsverk som
överträffar de högsta reningskraven som finns i Sverige.

Enskilt avlopp
Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet
renas tillräckligt innan det släpps ut.

Om avloppsvatten inte renas från syreförbrukande och gödande ämnen kan det
bidra till algblomning eller att sjöar och vattendrag växer igen.
Naturvårdsverkets allmänna råd finns de krav som är rimliga att ställa på
enskilda avloppsanläggningar.

Ecobox Minireningsverk
Ecobox är ett minireningsverk för enskilt avlopp som överträffar de högsta
reningskraven vi har i Sverige. Det är driftsäkert och ersätter markbäddar,
trekammarbrunnar och infiltrationer.

Med Ecobox slipper du dubbla system eller specialtoaletter då den hanterar
allt avlopp. Rent vatten i generationer ger både en trevligare närmiljö och
ett ökat fastighetsvärde.

Reningsverket finns i olika storlekar varav Ecobox Small är anpassat för ett
hushåll. Är ni flera fastigheter som behöver ett gemensamt reningsverk så
finns det större storlekar för detta ändamål.

Ecobox BDT
BDT står för bad-, disk-, och tvättvatten och är det naturliga valet för dig
som behöver rena vattnet från ditt hushåll men inte har vattentoalett.

Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk –
och jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det
gäller att rena biologiska syretärande ämnen i bad-, tvätt- och diskvatten,
även kallat BDT.

Ecobox BDT är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar bad-, disk- och
tvättvatten utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox BDT är att
det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är
möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för
elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa
kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och
internationella testinstitut.

I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i
naturen. Alla delar av reningsprocessen ryms i en enda behållare och ingen
markbädd eller infiltration behöver anläggas efter Ecobox BDT. Allt för att
göra det enkelt för dig att rena vattnet från ditt hus.

Verket är enkelt och näst intill underhållslöst. Den enda aktiva ingrediens
som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför
den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att
vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.