Ecobox Small
Tillverkad för 1 hushåll

Ecobox BDT
Tillverkad för 1-4 hushåll

Ecobox BIO
Tillverkad för 2-4 hushåll

Ecobox Modular
Tillverkad för mindre samfälligheter