Vi erbjuder serviceavtal för Ecobox minireningsverk. Vi har en gedigen kunskap och servar 200+ anläggningar runtom västra Sverige. Kontakta oss om du har en Ecobox och önskar serviceavtal.

Vår service sträcker sig långt efter installation

 

För att säkerställa att ditt minireningsverk fungerar optimalt behöver det regelbunden omsorg och tillsyn. I samband med installation får du information om hur anläggningen skall skötas på bästa sätt. Ofta kräver kommunen att det skall finnas ett serviceavtal för att säkerställa reningsfunktionen.

Avtalet förlänger anläggningens livslängd

 

Vid besiktning 1-2 gånger per år (beroende på verk och kapacitet) ser våra auktoriserade servicetekniker till att dokumentera eventuella avvikelser samt vidta underhållsåtgärder i enlighet med serviceprotokollet. Serviceavtalet gör att du kan känna dig trygg med att reningsverket fungerar som det är tänkt. Ett serviceavtal säkerställer inte bara verkets funktion utan förlänger även anläggningens livslängd.

Vid service kontrolleras följande:

 

  • Utgående syresättning
  • Att pH-värdet är på rätt nivå
  • Att fosfatvärde är på rätt nivå
  • Slamnivå i slamfack
  • Biomassa samt slamnivå i biostegen
  • Lufttillförseln
  • Servicebrunn, larm och luftpump
  • Allmän okulärbesiktning

Vi hjälper dig där du finns

 

Oavsett vart i området du befinner dig så finns vi alltid nära tillhands. Vi är experter på våra produkter, sköter all service och lokal support kring ditt minireningsverk.