Ecobox BDT passar utmärkt för enskilda hushåll men även som en gemensam anläggning. Reningsverket är anpassat för dig som behöver rena vattnet men inte har vattentoalett. Den största fördelen med Ecobox BDT är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om.

Ecobox BDT passar utmärkt för enskilda hushåll som behöver rena vattnet men inte har vattentoalett. Det är enkelt och lättskött och tillräckligt litet och smidigt för att enkelt placeras vid villor och fritidshus.

Minireningsverk är en enkel och smart tekniklösning som blir allt vanligare i avloppsanläggningar. Det är en både lättskött och miljövänlig avloppsteknik för villor och fritidshus. Tekniken i minireningsverk är densamma som i stora kommunala anläggningar.

BDT står för bad-, disk-, och tvättvatten och är det naturliga valet för dig som behöver rena vattnet från ditt hushåll men inte har vattentoalett.

Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det gäller att rena biologiska syretärande ämnen i bad-, tvätt- och diskvatten, öven kallat BDT.

Minireningsverket Ecobox BDT – perfekt för bad-, disk-, och tvättvatten

Ecobox BDT är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar bad-, disk- och tvättvatten utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox BDT är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut.

I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i naturen. Alla delar av reningsprocessen ryms i en enda behållare och ingen markbädd eller infiltration behöver anläggas efter Ecobox BDT. Allt för att göra det enkelt för dig att rena vattnet från ditt hus.

Verket är enkelt och näst intill underhållslöst. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.

Lätt att installera, enkel att sköta och lång livslängd

Ecobox BDT är tillverkad av HD-polyeten (återvinningsbar termoplast). Materialet är hållbart och lättviktigt, för övrigt är det samma material som används i vattenledningar som grävs ner underjord.

Tack vare sin låga matchvikt är verken lätta att transportera, hantera och installera. Vidare har verket inga rörliga delar som kan utsättas för slitage – en garanti för hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Ersätter gamla reningstekniker

Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte håller måttet på långa vägar. Det smidiga med Ecobox BDT är att alla reningsstegen är integrerade i en och samma behållare.

Du behöver alltså ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringsteg då allt sker i boxen. Inga kemikalier behövs heller, så du slipper oroa dig för dyra kemikaliepumpar som kan krångla. Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten fullt jämförbar med badvattnet vid svenska insjöar.

Ecobox tillverkas för att klara arktiskt klimat

Många kunder väljer våra minireningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har vi satsat på beprövad teknik som klarar krävande nordiska förhållanden. Tillverkningen sker i Övertorneå. Resultatet: Reningsverk som jobbar på i det tysta. Dag efter dag. År efter år.

Nedan kan du steg för steg se vilka processer vattnet genomgår i Ecobox BDT

Mekanisk rening När vattnet kommer in i Ecobox innehåller det både biologiska och kemiska föreningar. Men även partiklar och fast materia. Dessa partiklar tas om hand i den mekaniska reningen som består av två kamrar där partiklar kan sjunka till botten.
Biologisk rening Efter att partiklar avskiljs från vattnet återstår bakterier och biokemiska föreningar. Dessa renas med hjälp av en biologisk process som får sin näring från avloppsvattnet samt från tillförsel av syre. I detta reningssteg tillsätts luft och en biofilm bildas som bryter ned farliga föreningar.
Klarvattensteg När den aktiva reningen är färdig leds vattnet till ett klarvattensteg där de absolut sista partiklarna i vattnet får sjunka till botten innan vattnet släpps ut. Efter detta steg är vattnet klart och fint och helt rent från syretärande ämnen, redo för att återgå till naturen igen.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt platsbesök!

Som en del av vår försäljningsrutin så ser vi gärna att vi kommer ut på plats och kollar på din fastighets möjligheter. Detta gör att vi enkelt kan se över vilka möjligheter som finns och hur vi även tillsammans kan resonera oss fram till en lämplig placering.