Ecobox modular 52 och 75

 

Ecobox modular 52 och 75 är ett mångsidigt reningsverk som har kapacitet att rena avloppsvatten för samfälligheter och campingar utan några som helst problem. Det är dimensionerat för upp till 52 eller 75 personer men går att bygga ut över tid om förutsättningarna ändras och man vill ha ett avloppssystem att växa i. Inga kemikalier, pumpar eller känsliga reglersystem med givare eller vippor används under själva reningsprocessen. Vi utformar anläggningen, gör beräkningar och anpassar systemet efter era behov och önskemål.

Ladda hem produktblad med
specifikationer för Ecobox Modular 52 och 75 här:

Modular52_produktblad

Modular75_produktblad