VÄLKOMMEN TILL ECOBOXCENTER VÄST

 

Som återförsäljare av Ecobox minireningsverk har vi sedan 2013 etablerat varumärket i vår region.
Vi på Mind Construction säljer, projekterar, installerar, och servar Ecobox minireningsverk och är redo för att lösa behovet för din fastighet.

Önskar du ett kostnadsfritt platsbesök? Ring eller maila in till oss så hjälper vi dig!

Enkel och effektiv avloppsrening - Det perfekta minireningsverket

VAD ÄR ETT MINIRENINGSVERK?

Minireningsverk är “paketerad” tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar.
Anläggningarna är framtagna för en hög rening som är mätbar och verifierbar.
Alla minireningsverk som säljs i Europa är testade enligt en EU-harmoniserad standard som innebär en 38 veckor lång, strikt uppstyrd testprocess.
Detta ger fastighetsägaren en trygghet i att anläggningen verkligen gör det reningsarbete som kan förväntas.
Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk.
Jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och biologiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, även kallat BOD.

Såhär fungerar ett reningsverk

Oavsett storlek så fungerar alla reningsverk i princip likadant.
Först sker det som kallas mekanisk rening, då t.ex. papper fångas upp och avskiljs, och sedimentering som är en process där fasta, mindre partiklar rensas bort.
Sedan renas vattnet biologiskt med hjälp av mikroorganismer som helt enkelt äter upp föroreningar i vattnet.
De behöver syre, så det tillsätts alltid under denna process i reningsverket.
Den här reningsprocessen är densamma som att låta avloppsvatten rinna genom en sandbädd, vilket är en gammal reningsmetod som fungerar utmärkt, trots att man inte känt till mikroorganismernas roll i processen.

Mikroorganismerna kan dock inte rena vattnet från de fosfater som finns i avloppet. Därför sker alltid en kemisk rening i verket. När alla steg i reningsprocessen är klara är vattnet rent och kan återföras till naturen.

En Ecobox är ett miljövänligt alternativ som uppfyller kraven helt utan kemiska tillsatser.