Minireningsverket Ecobox Small- Perfekt för ett hushåll

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett-, bad-, disk- och tvättvatten) utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som inte behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. Detta minireningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer. Om flera hushåll ska anslutas till samma minireningsverk, så finns vår större modell Ecobox Bio.

Våra minireningsverk är byggda för att passa de flesta markförhållanden och tomtlägen. De har en stor tolerans för inkommande vattenkvaliteter och tål både höga och låga temperaturer utan att reningseffekten försämras nämnvärt. Insidan har inga rörliga delar eller mekanik som kan gå sönder, vilket borgar för flera decenniers livslängd och låga underhållskostnader.

Verket är en hyllning till enkelheten och är ett näst intill underhållslöst föredöme. Den kalibrerar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med minst 99,999 %. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.

 

LÄTT ATT INSTALLERA, ENKEL ATT SKÖTA OCH LÅNG LIVSLÄNGD

Ecobox Small är tillverkad av HD-polyeten (återvinningsbar termoplast). Materialet är hållbart och lättviktigt, för övrigt är det samma material som används i vattenledningar som grävs ner under jord.

Tack vare sin låga matchvikt är verken lätta att transportera, hantera och installera. Inuti verket finns inga rörliga delar som kan utsättas för slitage – en garanti för hög driftsäkerhet och lång livslängd.

 

ECOBOX TILLVERKAS FÖR ATT KLARA ARKTISKT KLIMAT I ÖVERTORNEÅ

Många kunder väljer våra minireningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har vi satsat på beprövad teknik som står pall för krävande nordiska förhållanden. Resultatet: Reningsverk som jobbar på i det tysta. Dag efter dag. År efter år.

 

ERSÄTTER GAMLA RENINGSTEKNIKER

Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte längre håller måttet. Det smidiga med Ecobox Small är att alla reningsstegen (mekanisk, biologisk, fosfor samt bakterierening) är integrerade i en och samma behållare.

Du behöver alltså ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringsteg då allt sker i boxen. Inga kemikalier behövs heller, så du slipper oroa dig för kemikaliepumpar och elektronik som riskerar att krångla. Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten fullt jämförbar med badvattnet vid svenska insjöar.

Ladda hem produktblad med
specifikationer för Ecobox Small här:
Ecobox Small 1-Hushåll Produktblad

Nedan kan du steg för steg se vilka processer vattnet genomgår i Ecobox Small

Ecobox Small är tillverkad av robust HD-polyeten (återvinningsbar termoplast). Materialet är extremt hållbart och lättviktigt, vilket gör verket lätt att transportera, hantera och installera. Storleksmässigt tar verket betydligt mindre plats än system som kräver markbädd eller infiltration. Värt att notera också är att Ecobox är mycket okänsligt för elavbrott och variationer i flödet från hushållet. Vid längre strömavbrott fortsätter reningen att fungera för att sedan långsamt avta. Fosfor och bakterierening är alltid aktiv. Det blir alltså inga akuta driftsstörningar.
Vattnet transporteras genom Ecobox med självfall. Således finns inga pumpar, reglersystem eller elektronik som vattentransporten är beroende av. Luftpumpen som behövs för syresättning av biologin står i en separat torr och skyddad brunn bredvid. Slamavskiljaren är integrerad i Ecobox Small och extern hos de övriga modellerna. Här sker den mekaniska avskiljningen av slam och partiklar innan vattnet leds till de andra reningsstegen.
Efter den mekaniska avskiljningen leds vattnet till bioreaktorerna. Ecobox Small har dubbla bioreaktorer för att garantera hög rening även om flödena varierar. De fungerar också som extra säkerhet om något skulle hända med den ena. Syresättning sker individuellt till båda biostegen från en luftpump som sitter monterad i en liten servicebrunn utanför Ecobox. Endast en luftslang ansluts mellan servicebrunnen och Ecobox. I vattenmiljön finns alltså inga givare eller pumpar som behöver underhåll. I detta steg renas bland annat BOD (biologiska syretärande ämnen) samt kväve.
Efter biostegen leds en liten mängd vatten tillbaka till slamavskiljaren. Detta fyller två syften: att rena kväve samt att underhålla näringstillförsel till biostegen när anläggningen inte är används. Detta gör att den biologiska reningen alltid hålls igång, något som är extra viktigt för fritidshuset där verket står stilla under perioder.
Sista reningssteget är fosfor och bakteriereningen. Den sker i ett fosforfilter (ingår i leveransen från oss) vilken har en livslängd på cirka 2,5-5 år beroende på belastningen. Om du har ett fritidshus räcker den betydligt längre och samma gäller vid normal skyddsnivå. Fosforfiltret kalibererar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med mer än 99% (hög smittskyddnivå). Filtret möjliggör att fosforn kan återföras till naturens kretslopp efter slutanvändning. Vattnet som rinner tillbaka ut i naturen håller badvattenkvalitet

KONTAKTA OSS FÖR ETT KOSTNADSFRITT PLATSBESÖK!

Som en del av vår försäljningsrutin så ser vi gärna att vi kommer ut på plats och kollar på din fastighets möjligheter. Detta gör att vi enkelt kan se över vilka möjligheter som finns och hur vi även tillsammans kan resonera oss fram till en lämplig placering.